திங்கள், 24 அக்டோபர், 2016

TNSET 2016 RESULT PUBLISHED செட் தேர்வின் RESULT வெளியிடப்பட்டுள்ளது

தமிழக அரசின் உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கான, செட் 2016 result published

கல்லுாரி மற்றும் பல்கலைகளில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியில் சேர, மத்திய அரசின்,
'நெட்' அல்லது மாநில அரசின், 'செட்' தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
'செட்' தேர்வு, மாநில அரசால் நடத்தப்படுகிறது.செட் தேர்வின் result
வெளியிடப்பட்டுள்ளது Plead see the web ADRESS.
http://www.setresult2016.in