புதன், 31 ஜூலை, 2013

TRB PG TAMIL WRONG ANSWER KEY

      ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள முதுகலை ஆசிரியர் தமிழ் பாடத்துக்கான விடைக்குறிப்புகளில்  சில தவறாக உள்ளன.தாங்கள் தவறென கருதும் விடைக்குறிப்பு அதற்கான சரியான விடை ,அதற்கான ஆதாரம் ( நூல் ,ஆசிரியர் பெயர் , பக்க  எண் பதிப்பகம் ) ஆகியவற்றை தெரிவித்தால் அவற்றைத் தொகுத்து ஆ தே வாரியத்திற்கு அனுப்பிவைக்கலாம் .
அனுப்பவேண்டிய முகவரி velanthangvel @ gmail .com 
தொ.பே 7598299935