செவ்வாய், 3 மே, 2016

FLASH NEWS :TNSET 2016 KEY ANSWER AND QUESTION RELEASED

FLASH NEWS :TNSET 2016 KEY ANSWER AND QUESTION RELEASED
செட் தேர்வின் விடைக்குறிப்பும் வினாத்தாளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழக 'செட்' தேர்வு SET 2016 Date of Examination : 21.02.2016

தமிழக அரசின் உதவிப் பேராசிரியர் பணிக்கான, செட் 2016 தேர்வு நடந்து முடிந்து ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது. இன்னும் வினாக்களுக்குரிய விடைக்குறிப்புகள்கூட வெளியிடப்படவில்லை.

கல்லுாரி மற்றும் பல்கலைகளில் உதவிப் பேராசிரியர் பணியில் சேர, மத்திய அரசின்,
'நெட்' அல்லது மாநில அரசின், 'செட்' தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
'செட்' தேர்வு, மாநில அரசால் நடத்தப்படுகிறது.செட் தேர்வின் விடைக்குறிப்பும் வினாத்தாளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
Plead see the web ADDRESS
www.motherteresawomenuniv.ac.in/redirect_exampro.php