செவ்வாய், 12 ஏப்ரல், 2016

டிசம்பர் 2015-நெட் தேர்வு முடிவினை தெரிந்துகொள்ள

 The Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the results of National Eligibility Test (NET) examination conducted on 27th December 2015.

The candidates can access their results on the official website:

டிசம்பர் 2015-நெட் தேர்வு முடிவு சிபிஎஸ்சி வெளியிட்டது  உங்கள் தேர்வு முடிவினை தெரிந்துகொள்ள

 http://cbseresults.nic.in/UGC/net_dec2015.htm