புதன், 10 ஆகஸ்ட், 2016

Fwd: CBSE NET JULY 2016 - TENTATIVE ANSWE KEY. FOR –PAPPER II - TAMILCBSE NET Answer Key Jul 2016 for Paper 2 – TAMIL

QuestionAnswerQuestionAnswer
11263
23274
34281
43293
53302
62313
74321
81332
93343
102353
111361
124372
133383
142394
153404
161413
173421
18343**
19244***
201453
214462
221472
233483
241494
252504

Kindly Note : this is not official key

Correct option

                                        Q NO.    43.       II, III,IV,I
                                        Q NO.    44.       III,IV,I,II

 BY. THAMIL THAMARAI  -TRB PG TAMIL COACHING -DHARMAPURI- 8973975233