ஞாயிறு, 30 மார்ச், 2014

பள்ளி கல்வி துறை : ஏப்ரல் 23 முதல் கோடை விடுமுறை

பள்ளி கல்வி துறை : ஏப்ரல் 23 முதல் கோடை விடுமுறை

ஏப்ரல் 23 முதல் ஜூன் 1 வரை கோடை விடுமுறை விடப்படும் என பள்ளிகல்வி இயக்குனர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஏப்ரல் 16 :பள்ளி ஆண்டு இறுதி தேர்வுகள் முடிவு
ஏப்ரல் 17 : பெரிய வியாழன் விடுமுறை
ஏப்ரல் 18 :புனிதவெள்ளி விடுமுறை
ஏப்ரல் 19 : சனி விடுமுறை
ஏப்ரல் 20 : ஞாயிறு விடுமுறை
ஏப்ரல் 21 :பள்ளி வேலை நாள்
ஏப்ரல் 22 :பள்ளி வேலைநாள்
ஏப்ரல் 23 முதல் ஜூன் 1 வரை கோடை விடுமுறை