திங்கள், 30 ஜூன், 2014

சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் நாளைய (01-07-2014) விசாரணைப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள TET PAPPER I/PAPPER II/PG VARIOUS SUBJECTS வழக்குகள்

                        				COURT NO. 9                       HON'BLE MR JUSTICE S. NAGAMUTHU         TO BE HEARD ON TUESDAY THE 1ST DAY OF JULY 2014 AFTER MOTION LIST --------------------------------------------------------------------------------------------------  ~~             						GROUPING MATTERS 						~~~~~~~~~~~~~~~~ 					  SPECIALLY ORDERED CASES 					  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 	WRIT PETITIONS RELATING TO TEACHERS RECRUITMENT BOARD CASES ON VARIOUS GROUNDS 	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 				I. CHALLENGING KEY ANSWERS  PAPER I  				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 		CHALLENGING QUESTIONS YET TO BE DECIDED BY MADURAI BENCH 		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  27.  WP.31210/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            28.  WP.31298/2013     M/S.DR.G.KRISHNAMURTHY    M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       V.JAISANKAR G.RAJESH     ADDL. GP. TAKES NOTICE                    R.PRAKASH           FOR RESPONDENT             AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A.            29.  WP.31366/2013     M/S.V.KASINATHA BHARATHI   M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       S.G.M.BHUBESH         ADDL. GP. TAKES NOTICE                    P.GANESAMOORTHY        FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A.            30.  WP.31526/2013     M/S.M.JAYACHANDRAN      M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       V.INDUMATHI          ADDL. GP. TAKES NOTICE                                   FOR RESPDT.              and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              31.  WP.31751/2013     M/S.S.ILAMVALUDHI                  (Service)       PURUSHOTHAMAN                                        R.NARESH KUMAR                            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          To amend the prayer     MP.2/2013       - DO -                 and          To amend the prayer     MP.3/2013       - DO -                 A/A            32.  WP.31759/2013     M/S.S.SIVAKUMAR        M/S.D.KRISHNAKUMAR               (Service)       M.THIRUNAVUKKARASU      SPL. GP. FOR RESPONDENTS        AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              33.  WP.32076/2013     M/S.UM.RAVICHANDRAN      MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       V.P.R.ELAMPARITHI       AGP TAKES NOTICE FOR TRB                   DURAI GUNASEKARAN       MR.V.JAYA PRAKASH NARAYANAN                                 SPL. GP. FOR                                        THE SECRETARY SCHOOL                                    EDUCATION DEPT.                                       CHENNAI - 9              AND               WP.32077/2013     - DO -                 AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Stay     MP.2/2013       - DO -                 AND          For Stay     MP.2/2013       - DO -                 A/A            34.  WP.32166/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            35.  WP.32167/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            36.  WP.32290/2013     M/S.S.ILAMVALUDHI       MR.P. SANJAI GANDHI              (Service)       G.PURUSHOTHAMAN        AGP. TAKES NOTICE FOR RESPT.                 R.NARESH KUMAR                            AND               WP.32291/2013     - DO -                 and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            37.  WP.32385/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI                 (Service)       P.PANDYARAJ                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -             				II. CHALLENGING KEY ANSWERS  PAPER II  				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 		CHALLENGING QUESTIONS YET TO BE DECIDED BY MADURAI BENCH 		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  38.  WP.31026/2013     M/S.R.SATHISHKUMAR                 (Service)       R.CHANDRASUDAN AND A.K.RAJARAMAN                    and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            39.  WP.31190/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI      MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       P.PANDIRAJ          ADDL. GP.                                          TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            40.  WP.31191/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI      MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       P.PANDIRAJ          ADDL. GP.                                          TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            41.  WP.31194/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI      MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       P.PANDIRAJ          ADDL. GP.                                          TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A.            42.  WP.31207/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN      M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       S.MANIKANDAN         AGP TAKES NOTICE FOR TRB                                  M/S. V. JAYAPRAKASH NARAYANAN                                SPL GP FOR R1             AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              43.  WP.31243/2013     M/S.A.JAYAPRAKASH                  (Service)       C.VENKATESAN                             and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.3/2013       - DO -                 A/A            44.  WP.31358/2013     M/S.R.NALLIYAPPAN       MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN           (Service)       T.MEGANATHAN         SPL. GP. TAKES NOTICE FOR R1                                MR.P.SANJAY GANDHI                                     ADDL. GP. TAKES NOTICE FOR R2     AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            45.  WP.31576/2013     M/S.K.RAJA          MR.D.KRISHNAKUMAR               (Service)       S.GAJENDRARAJ AND N.SURESH   SPL. GP. TAKES NOTICE                                    FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A.            46.  WP.31760/2013     M/S.R.MARUDHACHALAMURTHY   M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       K.MOHAN NAINAR        AGP TAKES NOTICE FOR RESPDTS.     and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            47.  WP.31763/2013     M/S.L.CHANDRAKUMAR      MR.D.KRISHNAMOORTHY              (Service)       N.R.JASMINE PADMA       SPL. GP. TAKES NOTICE                     K.C.VINODH          FOR RESPONDENT             AND               WP.31764/2013     M/S.L.CHANDRAKUMAR                          (Service)       N.R.JASMINE PADMA                                      K.C.VINODH                              AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              48.  WP.31848/2013     M/S.D.RAJAGOPAL        M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       S.VIJAYALAKSHMI        AGP TAKES NOTICE FOR RESPDT.      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              49.  WP.31984/2013     M/S.ROW AND REDDY       MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       L.PARVIN BANU         AGP TAKES NOTICE FOR TRB                                  MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 SPL. GP. FOR                                        THE SECRETARY                                        SCHOOL EDUCATION DEPT.                                   CHENNAI - 9              AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            50.  WP.32303/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            51.  WP.32633/2013     M/S.M.KARUNANITHI       MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       C.PRABHAKARAN         ADDL. GP. TAKES NOTICE                                   FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            52.  WP.32457/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN      MR.JAYAPRAKASH NARAYANAN            (Service)       S.MANIKANDAN         TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            53.  WP.32460/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN      MR.JAYAPRAKASH NARYANAN            (Service)       S.MANIKANDAN         TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            54.  WP.32468/2013     M/S.V.SUTHAKAR        M/S.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN          (Service)       K.S.VISWANATHAN        SPL. GP. TAKES NOTICE                     T.HEMALATHA          FOR RESPONDENT             AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            55.  WP.32527/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI                 (Service)       P.PANDIARAJ                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -         55a.  WP.28587/2013     M/S.P.R.BALASUBRAMANIAN    MR.P.SANJAY GANDHI FOR RESPDT         (Service)       A.LOBAMUDRA                             and          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                   					III. CHALLENGING KEY ANSWERS 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 					(A) P.G. ASSISTANTS - COMMERCE 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     A/A            56.  WP.28640/2013     M/S.G.SANKARAN        M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       B.THINGALAVAL         TAKES NOTICE FOR RESPDTS.                   S.NEDUNCHEZHIYAN                           AND          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            57.  WP.29539/2013     M/S.SATISH PARASARAN     M/S. SANJAY GANDHI               (Service)       R.PARTHAARATHY        TAKES NOTICE FOR TRB                     RAHUL BALAJI                                        MADHAN BABU                                         VISHUNU MOHAN                            and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Injunction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            58.  WP.29605/2013     M/S.V.BHIMAN         M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       SASIKALA RAMADOSS       TAKES NOTICE FOR RESPDTS.                   B.PARTHIBAN                             AND          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 A/A            59.  WP.30006/2013     M/S.S.THIRUMAVALAVAN     M/S. P. SANJAI GANDHI FOR R1          (Service)       K.R.SANTHAKUMARI       M/S. RAS. SENTHILVEL                                    TAKES NOTICE FOR R2          and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            60.  WP.30616/2013     M/S.G.SANKARAN        MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       B.THINGALAVAL         ADDL. GP. TAKES NOTICE                    S.NEDUNCHEZHIYAN       FOR THE RESPONDENT           TO               WP.30618/2013     - DO -                 and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2013       - DO -              61.  WP.30927/2013     M/S.DR.C.RAVICHANDRAN     MR.P.SANJAY GANDHI ADDL. GP.          (Service)       S.RUBAN PRABU         TAKES NOTICE FOR TRB                     S.K.P.DILIP BABU       MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 GP. TAKES NOTICE FOR RESPONDT     and          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 N/A            62.  WP.31674/2013     M/S.R.SASEETHARAN                  (Service)       V.GUNASEKAR                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            63.  WP.31755/2013     M/S.R.SREEDHARAN       M/S.D.KRISHNAKUMAR               (Service)       P.VIJAYAKUMAR         SPL. GP. FOR RESPONDENTS                   A.CATHERINE                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              64.  WP.31868/2013     M/S.G.ILAMURUGU        MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN           (Service)       S.MAKESH           SPL. GP. FOR RR1 AND 2                                    MR.P.SANJAY GANDHI                                     AGP TAKES NOTICE FOR R3        TO               WP.31872/2013     - DO -                 AND          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 TO           For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 TO           For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            65.  WP.29464/2013     M/S.R.GANESH BABU       M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       M.ARUMUGAM AND R.NARAYANAN   TAKES NOTICE FOR RESPDT.        AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            66.  WP.28893/2013     M/S.G.SANKARAN        M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       B.THINGALAVAL         TAKES NOTICE FOR RESPDTS.                   S.NEDUNCHEZHIYAN                           AND          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            67.  WP.29564/2013     M/S.SATISH PARASARAN     M/S.SANJAY GANDHI               (Service)       R.PARTHAARATHY        TAKES NOTICE FOR RESPDTS.                   RAHUL BALAJI                                        MADHAN BABU                                         VISHUNU MOHAN                            AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Stay     MP.2/2013       - DO -                 A/A            68.  WP.28647/2013     M/S.R.SUNIL KUMAR       M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       SUNDAR NARAYAN        TAKES NOTICE FOR RESPDTS.    					(B) P.G. ASSISTANTS - PHYSICS 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     A/A.            69.  WP.29346/2013     M/S.R.PRABHAKARAN       M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       K.KANNAN AND UMESH K.RAO    AGP TAKES NOTICE FOR RESPDTS.     TO               WP.29349/2013     - DO -                 AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 TO           To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Stay     MP.2/2013       - DO -                 TO           For Stay     MP.2/2013       - DO -             					(C) P.G. ASSISTANTS - CHEMISTRY 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     A/A            70.  WP.29690/2012     M/S.G.SANKARAN        MR.P. SIVASHANMUGASUNDARAM           (Service)       E.RANGANAYAKI         AGP TAKES NOTICE FOR RESPTS.                 B.THINGALAVAL                            and          For Direction     MP.1/2012       - DO -                 A/A            71.  WP.31769/2013     M/S.S.SARAVANA KUMAR     MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN           (Service)       TR.MAHADEVAN         SPL. GP. TAKES NOTICE FOR R1                                MR.P.SANJAY GANDHI                                     ADDL. GP. TAKES NOTICE                                   FOR R2                 and          For Stay     MP.1/2013       - DO -             					(D) P.G. ASSISTANTS - BOTANY 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  72.  WP.28902/2013     MR.G.ANBARASU         M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)                      AGP TAKES NOTICE FOR RESPDTS.     and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            73.  WP.31352/2013     M/S.G.THALAIMUTHARASU     MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       S.LESI SARAVANAN K.GURUNATHANADDL. GP.                           L.RAMU            TAKES NOTICE FOR R1                                     MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 SPL GP. TAKES NOTICE FOR RR2 AND 3     and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -              74.  WP.31943/2013     M/S.K.GOVI GANESAN      MR.P.SANJAY GANDHI           and  (Service)       M.PURUSHOTHAMAN K.RAJESWARAN ADDL. GOVT PLEADER        75.              D.ARUN KUMAR AND M.MARUDACHALAM NOTICE FOR RESPONDENT         and          For Direction     MP.1/2013       - DO -             					(E) P.G. ASSISTANTS - HISTORY 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     A/A            76.  WP.31590/2013     M/S.R.NALLIYAPPAN       M/S.D.KRISHNAKUMAR               (Service)       T.MEGANATHAN         SPL. GP. FOR RESPONDENTS        and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            77.  WP.29555/2013     M/S.S.AROKIA MANIRAJ     M/S.SANJAY GANDHI               (Service)       DR.R.T.JOHN SURESH      TAKES NOTICE FOR RESPDTS.                   A.A.AMUL RANI                            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              78.  WP.33195/2013     M/S.D.ASENTHAMANI       MR.D.KRISHNAKUMAR               (Service)       V.SARATHBABU         SPL. GP. TAKES NOTICE                                    FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            79.  WP.29987/2013     M/S.K.BALAKRISHNAN      M/S. RAS. SENTHILVEL              (Service)       M.REBECCA           GA TAKES NOTICE FOR R1                                   M/S. P. SANJAI GANDHI FOR R2      and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -             					(F) P.G. ASSISTANTS - ECONOMICS 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  80.  WP.32719/2013     M/S.J.MUTHUKUMARAN      MR.V. JAYAPRAKASH NARAYANAN          (Service)       S,REVATHI           SPL.GOVT.PLEADER                                      TAKES NOTICE FOR R2                                     MR.P. SANJAI GANDHI                                     ADDL.GOVT.PLEADER                                      TAKES NOTICE FOR RESPT.        and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -             					  81.  WP.34564/2013     M/S.V.KASINATHA BHARATHI   MR.R.VIJAYAKUMAR ADDL. GP.           (Service)       S.G.M.BHUBESH AND P.GANESAMOORTHYTAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -              82.  WP.31780/2013     M/S.NA.THARA         MR.JAYAPRAKASH NARAYANAN            (Service)       S.SUGUMAR           FOR R1                                           MR.SANJAY GANDHI FOR R2        and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -              83.  WP.31670/2013     M/S.NA.THARA         MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN           (Service)       S.SUGUMAR           FOR R1                                           MR.SANJAY GANDHI FOR R2        and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 N/A            84.  WP.31294/2013     M/S.R.GOVINDARAJ                  (Service)       P.RAMACHANDRAN                            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -             					(A) P.G. ASSISTANTS - ZOOLOGY 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  85.  WP.32115/2013     M/S.R.SASEETHARAN       M/S.S. PALANIRAJAN FOR RESPTS.         (Service)                      ------------------------------                               MR.P.SANJAY GANDHI ADDL. GP.                                TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      AND               WP.32116/2013     - DO -                 AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -             					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  86.  WP.6248/2012      M/S.A.SIVAJI         M/S.P.SANJAY GANDHI FOR TRB          (Service)       R.KRISHNAN                                         K.DHANANJAYAN                                        S.JEEVITHA RAMANI                          a/a            87.  WP.17600/2012     M/S.V.RAGHAVACHARI      M/S.R.M. MUTHUKUMAR GA             (Service)       V.SRIMATHI          TAKES NOTICE FOR RESPDTS                   V.LAKSHMINARAYANAN                          TO               WP.17603/2012     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2012       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2012       - DO -                 A/A            88.  WP.26182/2012     MR.S.VIJAYAN         SPL GP TAKES NOTICE              (Service)                      FOR RESPDTS.              and          For Direction     MP.1/2012       - DO -                 A/A            89.  WP.26629/2012     M/S.V.R.RAJASEKARAN      SPL GP TAKES NOTICE FOR RESPDT         (Service)       S.MUTHUKUMAR                             and          To Dispense With     MP.1/2012       - DO -                 and          For Stay     MP.2/2012       - DO -              90.  WP.30021/2012     M/S.G.SANKARAN        MR. P. SANJAY GANDHI              (Service)       E.RANGANAYAKI AND B.THINGALAVAL FOR TEACHERS RECRUITMENT BOARD     N/m            91.  WP.30748/2012     M/S.G.SANKARAN        AGP(W) FOR R1                 (Service)       E.RANGANAYAKI         R2 THE CHAIRMAN TEACHERS                                  RECRUITMENT BOARD CH-6         and          For Direction     MP.1/2012       - DO -                 N/m            92.  WP.32023/2012     M/S.R.NALLIYAPPAN       SPL. GP(EDN) FOR RR 1. AND 3            (Service)       T.MEGANATHAN         R2-THE CHAIRMAN                                       TRB CH- 6             93.  WP.32879/2012     M/S.R.SURESHKUMAR       MR. V. JAYAPRAKASH NARAYANAN          (Service)       V.KRISHNAMURTHY        SPL.GOVT.PLEADER FOR R1 AND 3                   T.MANIARASU          MR.P.SANJAI GANDHI FOR R2       and          For Direction     MP.1/2012       - DO -              94.  WP.33456/2012     M/S.C.PRABAKARAN       SPL. GP(E) FOR RR1 AND 2             (Service)       G.VINOTHKUMAR         R1-THE CHAIRMAN                        SWAMI SUBRAMANIAN       TEACHER RECRUITMENT BOARD                                  CHENNAI - 6              AND          For Direction     MP.2/2012       - DO -                 AND          For Direction     MP.3/2012       - DO -              95.  WP.33479/2012     M/S.C.S.ASSOCIATES      SPL GP (EDN.) FOR RR2 AND 3           (Service)                      R1-THE CHAIRMAN                                       TEACHER RECRUITMENT BOARD                                  CHENNAI - 6              and          For Direction     MP.1/2012       - DO -              96.  WP.34091/2012     M/S.L.CHANDRAKUMAR      SPL. GP FOR R2                 (Service)       N.R.JASMINE PADMA       R1-THE CHAIRMAN                        K.C.VINODH          TRB CH- 6             97.  WP.34215/2012     M/S.C AND K LAW FIRM     AGP (EDN.) FOR RR1 AND 3            (Service)                      R2-THE CHAIRMAN                                       TRB CHENNAI - 6            TO               WP.34217/2012     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2012       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2012       - DO -              98.  WP.34295/2012     M/S.A.S.KAIZER        SPL. GP(EDN) FOR RR 1.3  AND 4          (Service)       J.FRANKLIN          R2-THE CHAIRMAN                        A.M.BASHEER RAHMAN      TRB CHENNAI - 6            AND          For Direction     MP.2/2012       - DO -              99.  WP.34341/2012     MR.C.K.CHANDRASEKKAR     AGP (EDN.) FOR RR1  3. AND 4            (Service)                      R2-THE CHAIRMAN                                       TEACHER RECRUITMENT BOARD                                  CHENNAI - 6              and          For Stay     MP.1/2012       - DO -              100.  WP.34728/2012     MR.C.K.CHANDRASEKKAR     AGP (EDN.) FOR RR1  3. AND 4            (Service)                      R2-THE CHAIRMAN                                       TEACHER RECRUITMENT BOARD                                  CHENNAI - 6              AND          For Stay     MP.1/2012       - DO -                 N/M            101.  WP.34790/2012     M/S.S.SHYAMKUMAR       AGP(W) FOR R1                 (Service)                      R3-A.JAMES RASARIO                                     R4- R.CHITRA                                        R2-THE CHAIRMAN                                       TRB - CH-6              and          For Direction     MP.1/2012       - DO -              102.  WP.35179/2012     M/S.R.SINGGARAVELAN      SPL.GOVT.PLEADER (EDN)             (Service)       S.AMBIGAPATHI         FOR R1 AND R2                                        R3 THE CHAIRMAN                                       TEACHERS RECRUITMENT BOARD                                 CHENNAI- 600 006            AND          For Direction     MP.2/2012       - DO -                 N/M            103.  WP.35235/2012     M/S.K.RAJA          AGP(W) FOR RR1 AND  3.             (Service)       S.GAJENDRARAJ AND N.SURESH   R2 THE CHAIRMAN TEACHERS                                  RECRUITMENT BOARD CH-6         and          For Direction     MP.1/2012       - DO -                 A/A.            104.  WP.1844/2013      M/S.G.SANKARAN        AGP TAKES NOTICE FOR RESPTS.          (Service)       E.RANGANAYAKI AND B.THINGALAVAL                    and          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 A/A.            105.  WP.2137/2013      M/S.G.SANKARAN        MR.P.S.SIVASHANMUGA SUNDARAM          (Service)       E.RANGANAYAKI         AGP TAKES NOTICE FOR                     B.THINGALAVAL         RESPONDENTS              AND          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 A/A            106.  WP.2329/2013      M/S.G.SANKARAN        AGP                      (Service)       E.RANGANAYAKI AND B.THINGALAVAL TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 A/A            107.  WP.3017/2013      M/S.P.RAJENDRAN        MR.P.S.SIVASHANMUGASUNDARAM          (Service)       P.MOHANRAJ AND P.MANOJ KUMAR  AGP TAKES NOTICE FOR RESPTS.      AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND A/A            WP.776/2013      M/S.N.SUBRAMANI        MR.P.S.SIVASHANMUGASUNDARAM      (Service)       R.NITHYANANDAM        AGP TAKES NOTICE FOR RESPDTS                                SERVICE AWAITED REG    AND          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 AND A/A            WP.1487/2013      M/S.N.SUBRAMANI        MR.P. SHIVASHANMUGASUNDARAM      (Service)                      SPL GP TAKES NOTICE                                     FOR RESPDTS              AND          For Injunction     MP.1/2012       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -              108.  WP.6312/2013      M/S.C AND K LAW FIRM     AGP (EDN.) FOR RR1  3. TO 5           (Service)                      R2-THE CHAIRMAN                                       TRB CHENNAI - 6            and          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 N/M.            109.  WP.6482/2013      MR.R.SASEETHARAN       SPL.GOVT.PLEADER (EDN.)            (Service)                      FOR R1 AND R2                                        R3 THE MEMBER SECRETARY                                   TEACHERS RECRUITMENT BOARD                                 CHENNAI - 600 006 IN ALL WPS      AND               WP.6483/2013      - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND               WP.6757/2013      MR.R.SASEETHARAN                           (Service)                                          AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 AND               WP.7349/2013      M/S.R.SASEETHARAN                          (Service)                                          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            110.  WP.8063/2013      M/S.P.RAJENDRAN        MR.R.GOVINDASAMY AGP              (Service)       P.MOHANRAJ AND P.MANOJ KUMAR  TAKES NOTICE FOR RESPTS.        TO               WP.8066/2013      - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2013       - DO -                 n/m            111.  WP.9218/2013      M/S.D.RAJAGOPAL                   (Service)       R.RADHIKA AND S.MOHANAPRIYA                      N/M            112.  WP.10548/2013     MR.R.RAJARAM         R1-THE DIRECTOR                (Service)                      TRB CHENNAI - 6            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 N/M            113.  WP.12665/2013     M/S.A.S.KAIZER        COURT NOTICE                  (Service)       A.M.BASHEER RAHMAN      ------------------------------                               SERVICE AWAITED                                       NOT READY IN NOTICE                                     PRIVATE NOTICE PERMITTED                                  PROOF NOT FILED            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            114.  WP.13371/2013     M/S.S.VIJAYAN         MR.SANJAY GANDHI SC FOR TRB          (Service)                                          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              115.  WP.13512/2013     M/S.S.RAJENDIRAN       SERVICE AWAITED                (Service)       N.BHARATHIRAJAN        NOT READY IN NOTICE          AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 N/M            116.  WP.14633/2013     M/S.G.SANKARAN        M/S. P.SANJAY GANDHI FOR R1          (Service)       E.RANGANAYAKI         R2-THE CHAIRMAN                        B.THINGALAVAL         TEACHER RECRUITMENT BOARD                                  CHENNAI - 6              AND               WP.14634/2013     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          To amend the prayer     MP.2/2013       IN WP. 14634/13                                       -DO-                                            M/S.G.SANKARAN                                       E.RANGANAYAKI                                        B.THINGALAVAL                            AND          To amend the prayer     MP.3/2013       - DO -                 A/A            117.  WP.14788/2013     M/S.V.BHIMAN                    (Service)       SASIKALA RAMADOSS                                      B.PARTHIBAN                             AND               WP.14805/2013     M/S.V.BHIMAN                             (Service)       SASIKALA RAMADOSS                                      B.PARTHIBAN                             AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 AND A/A            WP.14814/2013     M/S.V.BHIMAN                             (Service)       SASIKALA RAMADOSS                                      B.PARTHIBAN                             AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 N/A            118.  WP.15607/2013     M/S.P.MUTHUSAMY        MR.SANJAYGANDHI SC FOR TRB           (Service)       T.NITYANANDAM                                        DHRUVA C.K.V.                            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -              119.  WP.16605/2013     M/S.A.R.SURESH        AGP(W) FOR RR1 AND 2.              (Service)       A.RAJENDRAN G.DHAROGA    R3-THE CHAIRMAN                        R.SOUNDHARI          TRB CHENNAI -6             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -              120.  WP.17068/2013     M/S.T.S.RAJAMOHAN       MR.SANJAY GANDHI SC FOR TRP          (Service)       P.SURESH BABU                            TO               WP.17075/2013     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2013       - DO -              121.  WP.17094/2013     M/S.T.S.RAJAMOHAN       MR.SANJAY GANDHI SC FOR TRP          (Service)       P.SURESH BABU                            TO               WP.17100/2013     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            122.  WP.17611/2013     M/S.C.S.ASSOCIATES                 (Service)                                          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 N/A.            123.  WP.17789/2013     M/S.T.S.RAJAMOHAN                  (Service)       P.SURESH BABU                            AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            124.  WP.17893/2013     M/S.P.RAJENDRAN        MR. SANJAY GANDHI AGP FOR R1         (Service)       P.MOHANRAJ AND P.MANOJ KUMAR  (EDN.)                                           AGP (W) FOR R2             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 N/A            125.  WP.17903/2013     M/S.T.S.RAJAMOHAN       MR.SANJAY GANDHI AGP              (Service)       P.SURESH BABU         FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              126.  WP.18673/2013     M/S.L.CHANDRAKUMAR      AGP. (W) FOR R1 AND R2              (Service)       N.R.JASMINE PADMA                                      K.C.VINODH                              AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            127.  WP.19473/2013     M/S.J.MUTHUKUMARAN                 (Service)       V.THIRUPATHI                             AND               WP.19474/2013     - DO -                 and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              128.  WP.19746/2013     M/S.A.MOHAMED ISMAIL     AGP(W) FOR R2                 (Service)       VEERAPILLAI RAMESH      R1- THE CHAIRMAN                                      TRB  CHENNAI - 6           and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              129.  WP.19808/2013     M/S.G.SANKARAN        AGP(W) FOR R2                 (Service)       B.THINGALAVAL AND        R3 THE CHAIRMAN                        S.NEDUNCHEZHIYAN       TRB CH-6                AND          For Injunction     MP.2/2013       - DO -              130.  WP.19810/2013     M/S.G.SANKARAN        AGP(W) FOR R2                 (Service)       B.THINGALAVAL AND        M/S.SANJAI GANDHI ADDL. AGP                 S.NEDUNCHEZHIYAN       FOR R1                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              131.  WP.20262/2013     M/S.V.ILLANCHEZIAN      THE CHAIRMAN                  (Service)       S.SAIRAMAN AND M.BASKAR     TEACHERS RECRUITMENT BOARD                                 CHENNAI - 600 006           to               WP.20264/2013     - DO -              132.  WP.21645/2013     M/S.G.SANKARAN        R1 THE CHAIRMAN                (Service)       B.THINGALAVAL         TEACHERS RECRUITMENT BOARD                  S.NEDUNCHEZHIYAN       CHENNAI-6.                                         AGP (W) FOR RR2 AND R3          AND          For Stay     MP.2/2013       - DO -              133.  WP.22666/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI                 (Service)       L.PALANIMUTHU                                        MEENAKSHI GANESAN                          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A.            134.  WP.25001/2013     M/S.A.CHANDRASEKAR                 (Service)                                          AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND               WP.9877/2013      MR.A.CHANDRASEKAR       AGP(W) FOR RESPONDENT         (Service)                                          and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            135.  WP.25138/2013     MR.M.LOGANATHAN                   (Service)                                          and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            136.  WP.25139/2013     MR.M.LOGANATHAN                   (Service)                                          and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            137.  WP.26267/2013     M/S.G.SANKARAN                   (Service)       B.THINGALAVAL                                        S.NEDUNCHEZHIYAN                           and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            138.  WP.26418/2013     M/S.G.SANKARAN                   (Service)       B.THINGALAVAL                                        S.NEDUNCHEZHIYAN                           and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            139.  WP.28625/2013     M/S.G.SANKARAN        M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       B.THINGALAVAL         AGP TAKES NOTICE FOR RESPDTS.                 S.NEDUNCHEZHIYAN                           and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.3/2013       - DO -                 A/A            140.  WP.28891/2013     M/S.K.SELVARAJ        MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       SUDIRDHA SELVARAJ       AGP TAKES NOTICE FOR RESPDT.      A/A            141.  WP.29584/2013     M/S.M.RAVI          M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       PRIYA RAVI          AGP FOR R1                          T.DHARANI           M/S. C.N.G. NIRAIMATHI FOR R4                 R.S.KRISHNASWAMY       M/S.C.N.G.NIRAIMATHI, SC TNPSC                               FOR R4                 and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Injunction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            142.  WP.29674/2013     M/S.DURAI GUNASEKARAN     M/S. SANJAY GANDHI FOR R2           (Service)       S.VIJAYAKUMAR         M/S.B.S.SUNDARAMOORTHI FOR R3                                M/S. C.N.G. NIRAIMATHI                                   SC TAKES NOTICE FOR R4         and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            143.  WP.29688/2013     M/S.M.MUTHAPPAN        M/S.C.N.G.NIRAIMATHI FOR R4          (Service)       R.RAJARAMANI AND V.R.ANNAGANDHI FOR TNPSC                                          MR.P.SANJAYGANDHI ADDL G.P.                                 FOR R2                                           M/S.B.S.SUNDARAMOORTHI FOR R3     and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            144.  WP.30152/2013     M/S.A.MANIBHARATHI      MR.SANJAYGANDHI SC               (Service)       V.GUNASEKAR          TAKES NOTICE FOR TRB                                    MR.R.A.S SENTHILVEL                                     GA TAKES NOTICE FOR R1         AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            145.  WP.30188/2013     M/S.DAKSHAYANI REDDY     M/S. V.JAYAPRAKASH NARAYANAN          (Service)       P.NETHAJI AND P.RAJARAJESWARI  SPL GP TAKES NOTICE FOR R1                                 M/S. P.S. SANJAY GANDHI                                   AGP TAKES NOTICE FOR R2        and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            146.  WP.30312/2013     M/S.G.SANKARAN        M/S. R.A.S. SENTHILVEL             (Service)       B.THINGALAVAL         GA TAKES NOTICE FOR RR 1 AND 2                  S.NEDUNCHEZHIYAN       M/S. P. SANJAY GANDHI                                    AGP TAKES NOTICE FOR R3        AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Injunction     MP.2/2013       - DO -                 AND          For Stay     MP.3/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.4/2013       - DO -              147.  WP.30481/2013     M/S.M.MUTHAPPAN        M/S.C.N.G.NIRAIMATHI FOR R4          (Service)       R.RAJARAMANI         M/S.B.S.SUNDARAMOORTHI FOR R3                 V.R.ANNAGANDHI        M/S.P.SANJAI GANDHI FOR R5       AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            148.  WP.30773/2013     M/S.MCGAN LAW FIRM                 (Service)                                          AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            149.  WP.30778/2013     M/S.G.SANKARAN        MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       B.THINGALAVAL         TAKES NOTICE FOR R3                      S.NEDUNCHEZHIYAN                           and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Injunction     MP.2/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.3/2013       - DO -                 A/A.            150.  WP.30779/2013     M/S.G.SANKARAN        M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       B.THINGALAVAL         TAKES NOTICE FOR R3                      S.NEDUNCHEZHIYAN                           AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Injunction     MP.2/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.3/2013       - DO -              151.  WP.30928/2013     M/S.AL.GANDHIMATHI      MR.P.SANJAY GANDHI ADDL. GP.          (Service)       P.PANDIARAJ          TAKES NOTICE FOR TRB                                    MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 GP. TAKES NOTICE FOR RESPDT.      AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            152.  WP.30929/2013     M/S.AL.GANDHIMATHI                 (Service)       P.PANDIARAJ                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            153.  WP.30931/2013     M/S.AL.GANDHIMATHI                 (Service)       P.PANDIARAJ                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A.            154.  WP.30966/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN      M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       S.MANIKANDAN         AGP TAKES NOTICE FOR TRB                                  M/S. V. JAYAPRAKASH NARAYANAN                                SPL GP TAKES NOTICE FOR R1       AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            155.  WP.31182/2013     M/S.V.KARTHIKEYAN                  (Service)       S.SENTHILNATHAN                           and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -              156.  WP.31193/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI                 (Service)       P.PANDIRAJ                              and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              157.  WP.31304/2013     M/S.ROW AND REDDY                  (Service)       L.PARVIN BANU                            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          To amend the prayer     MP.2/2013       - DO -                 A/A            158.  WP.31359/2013     M/S.M.JAYACHANDRAN      MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN           (Service)       V.INDUMATHI          SPL. GP. TAKES NOTICE FOR R1                                MR.P.SANJAY GANDHI ADDL GP.                                 TAKES NOTICE FOR R2          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              159.  WP.31363/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              160.  WP.31513/2013     M/S.N.UMAPATHI        M/S. P. SANJAY GANDHI             (Service)       M.R.FRANKLIN         AGP TAKES NOTICE FOR TRB                                  M/S. V. JAYAPRAKASH NARAYANAN                                SPL GP FOR RR1 AND 3.          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            161.  WP.31524/2013     M/S.T.AANANTHI        MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)                      ADDL. GP. FOR R3                                      MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 SPL. GP. FOR RR1 AND 2          AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            162.  WP.31743/2013     M/S.ROW AND REDDY       MR.R.VIJAYAKUMAR                (Service)       L.PRAVINBANU         TAKES NOTICE FOR RESPONENT       AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          To amend the prayer     MP.2/2013       - DO -              163.  WP.31767/2013     M/S.P.RAVI                     (Service)       V.VASUDEVAN                                         M.XAVIER                               and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Stay     MP.2/2013       - DO -              164.  WP.31776/2013     M/S.S.VIJAYAN         MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)                      AGP TAKES NOTICE                                      FOR RESPONDENT             AND               WP.31777/2013     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            165.  WP.31815/2013     M/S.DALIT TIGER C.PONNUSAMY  MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       A.K.PERUMAL UDAYAR      ADDL. GP. TAKES NOTICE FOR R1                 G.MAYAKRISHNAN        MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 GP TAKES NOTICE FOR R2         and          For Stay     MP.1/2013       - DO -                 A/A            166.  WP.31875/2013     M/S.M.RAVI          MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       PRIYA RAVI          ADDL. GP.                           T.DHARANI AND R.S.KRISHNASWAMY TAKES NOTICE FOR R1                                     MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 TAKES NOTICE FOR R2          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              167.  WP.31881/2013     M/S.S.RUBAN          M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       J.KAVITHA           AGP TAKES NOTICE FOR RESPDTS.     and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          To amend the prayer     MP.1/2014       - DO -              168.  WP.31905/2013     M/S.ROW AND REDDY       MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       L.PARVIN BANU         AGP TAKES NOTICE FOR TRB                                  MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 SPL. GP. FOR                                        THE SECRETARY                                        SCHOOL EDUCATION DEPT.                                   CHENNAI - 9              AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            169.  WP.31953/2013     MR.C.VENKATESAN        MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)                      ADDL. GP. TAKES NOTICE                                   FOR RESPONDENT             AND          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.3/2013       - DO -                 A/A            170.  WP.32078/2013     M/S.UM.RAVICHANDRAN                 (Service)       V.P.R.ELAMPARITHI                                      DURAI GUNASEKARAN                          and          To Dispense With     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            171.  WP.32083/2013     M/S.T.S.RAJAMOHAN       MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN           (Service)       P.SURESH BABU         GOVT.PLEADER TAKES NOTICE                                  FOR RESPONDENTS            and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              172.  WP.32088/2013     M/S.S.ILAMVALUDHI       MR.P.SANJAYGANDHI               (Service)       G.PURUSHOTHAMAN        ADDL. GP. TAKES NOTICE                    R.NARESH KUMAR                            AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              173.  WP.32096/2013     M/S.M.RAVI          MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       PRIYA RAVI T.DHARANI     AGP TAKES NOITCE FOR RESPDT.                 R.S.KRISHNASWAMY                           and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              174.  WP.32108/2013     M/S.V.SUTHAKAR        M/S.P.SANJAY GANDHI              (Service)       K.S.VISWANATHAN        ADDL. GP. TAKES NOTICE                    T.HEMALATHA          FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -              175.  WP.32117/2013     M/S.ROW AND REDDY       MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       V.GOVARDHANAN         AGP TAKES NOTICE FOR TRB                                  MR.V.JAYA PRAKASH NARAYANAN                                 SPL. GP. FOR                                        THE SECRETARY SCHOOL                                    EDUCATION DEPT.                                       CHENNAI - 9              and          For Injunction     MP.1/2013       - DO -              176.  WP.32230/2013     M/S.T.AANANTHI        MR.P.SANJAY GANDHI ADDL. GP.          (Service)                      TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 and          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            177.  WP.32238/2013     M/S.G.RAJAN          MR.P.SANJAY GANDHI ADDL. GP.          (Service)       R.RAJARAJAN          TAKES NOTICE FOR RESPONDENT                  R.DILLI KUMAR AND K.MYILSAMY                      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              178.  WP.32262/2013     M/S.A.KARTHIKEYAN       MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       R.CHITRA           AGP TAKES NOTICE FOR RESPDT.      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            179.  WP.32270/2013     M/S.G.SANKARAN        MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       B.THINGALAVAL         AGP TAKES NOTICE FOR RESPDT.                 S.NEDUNCHEZHIYAN                           TO               WP.32273/2013     - DO -                 and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 TO           For Direction     MP.1/2013       - DO -              180.  WP.32297/2013     M/S.G.PUNNIYAKOTTI      MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       T.PANCHATSARAM        AGP TAKES NOTICE FOR RESPDT.                 P.MURALI AND A.AM.CATHERINE                      AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            181.  WP.32299/2013     M/S.G.PUNNIYAKOTTI      MR.P. SANJAY GANDHI              (Service)       T.PANCHATSARAM        TAKES NOTICE FOR RESPONDENT                  P.MURALI AND A.AM.CATHERINE                      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            182.  WP.32302/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            183.  WP.32307/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN      MR.P.SANJAY GNDHI ADDL. GP.          (Service)       S.MANIKANDAN         TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              184.  WP.32309/2013     M/S.M.R.JOTHIMANIAN                 (Service)       S.MANIKANDAN                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              185.  WP.32350/2013     M/S.M.JAYACHANDRAN                 (Service)       V.INDUMATHI                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            186.  WP.32386/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI                 (Service)       P.PANDYARAJ                             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            187.  WP.32423/2013     M/S.K.RAJKUMAR        MR.P.SANJAI GANDHI               (Service)       K.ABIYA, S.SANKARANARAYANAN  ADDL.GOVT.PLEADER                                      TAKES NOTICE FOR R1                                     MR.V.JAYAPRAKASH NARAYANAN                                 TAKES NOTICE FOR R2          and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            188.  WP.32525/2013     M/S.AL.GANTHIMATHI      MR.P.SANJAY GANDHI               (Service)       P.PANDIARAJ          ADDL. GP. TAKES NOTICE                                   FOR RESPONDENT             and          For Direction     MP.1/2013       - DO -              189.  WP.32605/2013     M/S.R.SANKARAKUTRALINGAM   AGP(W) FOR R1                 (Service)       V.V.KATHIRESAN        R2-TRB CHENNAI - 6           AND               WP.32606/2013     - DO -                 and          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -              190.  WP.32808/2013     MRS.SELVI GEORGE       SPL. GP.(EDUN.) FOR R1             (Service)                      R1-MEMBER SECRETARY                                     TEACHERS RECRUITMENT BOARD                                 CHENNAI - 6            191.  WP.32900/2013     M/S.K.KATHIRESAN       THE CHAIRMAN                  (Service)       N.MENAKA           TEACHERS RECRUITMENT BOARD                                 CHENNAI - 600 006.           AND          For Direction     MP.1/2013       M/S.K.KATHIRESAN       BATTA NOT FILED                        N.MENAKA           NOT READY IN NOTICE        192.  WP.33358/2013     M/S.T.S.RAJAMOHAN       MR.R.VIJAYAKUMAR                (Service)       P.SURESH BABU         ADDL. GOVT. PLEADER                                     TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      AND               WP.33359/2013     - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 AND          For Direction     MP.1/2013       - DO -                 A/A            193.  WP.33637/2013     M/S.T.AANANTHI        MR.R.VIJAYAKUAMR AGP TAKES           (Service)                      NOTICE FOR RESPONDENT         AND          For Direction     MP.2/2013       - DO -                 A/A            194.  WP.33755/2013     M/S.V.RAGHAVACHARI      MR.R.VIJAYAKUMAR AGP TAKES           (Service)       V.SRIMATHI          NOTICE FOR RESPDT.                      V.LAKSHMINARAYANAN                       195.  WP.34103/2013     MR.K.KATHIRESAN        MR.R.VIJAYAKUMAR ADDL. GP.           (Service)                      TAKES NOTICE FOR RESPONDENT      and          For Direction     MP.1/2013       - DO -             					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~