ஞாயிறு, 28 செப்டம்பர், 2014

நாட்டின் 42வது தலைமை நீதிபதியாக நீதிபதி ஹந்த்யாலா லஷ்மி நாராயணசுவாமி தத்து பதவியேற்றார்