சனி, 23 ஜனவரி, 2016

நெட் டிசம்பர் 2015 தேர்வுக்கான விடைக் குறிப்புகள் வருகின்ற பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி வெளியாகின்றது.

நெட் டிசம்பர் 2015 தேர்வுக்கான விடைக் குறிப்புகள் வருகின்ற பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி வெளியாகின்றது.
CBSE UGC NET Answer Key December 2015: OFFICIAL KEY WILLBE RELEASED ON 02 FEB 2016-ANNOUNCED BY CBSE
நெட் டிசம்பர் 2015 தேர்வுக்கான விடைக் குறிப்புகள் வருகின்ற பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி வெளியாகின்றது என சிபிஎஸ்சி அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தேர்வர்களின் OMR SHEET ம் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதால் அதனையும் அன்றே சர்பார்க்கலாம்