வெள்ளி, 22 ஜனவரி, 2016

செட் தேர்வுக்கு தருமபுரியும் ஒரு தேர்வு மையமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிப்ரவரியில் நடைபெற உள்ள செட் தேர்வுக்கு தருமபுரியும் ஒரு தேர்வு மையமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வுக்கு தருமபுரியில் தமிழ் பாடத்துக்கும் தாள் 1 பொதுத்தாளுக்கும் சிறப்பான நேரடி பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அரூர்,பென்னாகரம்,பாப்பிரெட்டிப்பட்டி,.தருமபுரி,சேலம்,திருப்பத்தூர்,ஓசூர்பகுதியைச்சேர்ந்தவர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.தற்போது கல்லூரிகளில் எம்.ஏ இறுதியாண்டு பயில்வோரும் இத் தேர்வில் பங்கேற்கலாம் என்பதால் அனைவரும் பயன்பெறும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.தேர்வுக்கு மிக குறுகிய காலமே உள்ளதால் உடனடியாக தொடர்பு கொள்க
தொடர்புக்கு
7502971085
exam details

Tamilnadu SET 2016 Paper Pattern:-

The Test will consist of three papers. All the three papers will consist of only objective type questions and will be held on 21.02.2016 (SUNDAY) in three separate sessions as under:

Session Paper Marks Number of Question Duration
First I 100 60 out of which 50 question to be attempted
1¼ Hours (09:30 A.M. to 10:45 A.M.)
Second II 100 50 questions all are compulsory
1¼ Hours (11:15 A.M. to 12:30 P.M.)
Third III 150 75 questions all are compulsory
2½ Hours (02:00 P.M. to 04:30 P.M.)

Paper-I shall be of general nature, intended to assess the teaching/research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. 60 (sixty) multiple choice questions of 2 marks each will be given, out of which the candidate would be required to answer any 50 (fifty). In the event of the candidate attempted more than 50 questions, the first 50 questions attempted by the candidate would be evaluated.

Paper-II shall consist of 50 objective type compulsory questions based on the subject selected by the candidate. Each question will carry 2 marks.

Paper-III will consist of 75 objective type compulsory questions from the subject selected by the candidate. Each question will carry 2 marks.

All the questions of Paper – II and Paper – III will be compulsory, covering entire syllabus (including all electives, without options).

The candidate will have to mark the responses for questions of Paper – I, Paper - II and Paper – III on the Optical Mark Reader (OMR) Sheet provided along with the test booklet.

There are no negative marks for incorrect answers.


Apply online at website:- www.setexam2016.in from 20.01.2016 to 10.02.2016.

TNSET 2016 Date:- 21.02.2016 (Sunday)

Paper-1 - 09.30 AM to 10.45 AM

Paper-2 - 11.15 AM to 12.30 PM

Paper-3 - 02.00 PM to 04.30 PM