திங்கள், 29 பிப்ரவரி, 2016

2016-17 பட்ஜெட்டில் மாற்றத்துக்கான அலுவல் அடிப்படையில் 9 தூண்கள்


நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தாக்கல் செய்த 2016-17 பட்ஜெட்டில் மாற்றத்துக்கான அலுவல் அடிப்படையில் 9 தூண்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.

9 தூண்கள்:

1. ஐந்து ஆண்டுகளில் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவதை முக்கிய கவனமாக கொண்ட வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலன்.

2. வேலை வாய்ப்பை முக்கிய கவனத்தில் கொண்ட ஊரகத்துறை.

3. சமூக நலத் துறை.

4. இந்தியாவை உற்பத்தி சமுதாயமாக மாற்றுவதற்கான கல்வித் திறன்கள் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குதல்.

5. திறமையான செயல்பாட்டிற்கும் தரமான வாழ்க்கைக்கும் அடிப்படை வசதி மற்றும் முதலீடுகள்.

6. நிதித் துறை சீர்திருத்தங்கள்.

7. ஆட்சி முறை மற்றும் வர்த்தகம் புரிதலை எளிதாக்குதல்.

8. நிதிக் கட்டுப்பாடு.

9. வரிச் சீர்திருத்தங்கள்.