செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2016

PG TRB: படியுங்கள், படித்து கொண்டே இருங்கள் நம்பிக்கையுடன்.

Pg trb எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கும் நண்பர்கள தயவு செய்து தேர்வு எப்போது வரும் என்ற கேள்வியை தவிர்த்து நன்றாக படித்து கொண்டு மட்டும் இருங்கள். தேர்வு அறிவுக்கும் போது நீங்கள் தான் நன்றாக படித்து இருப்பீர்கள் வெற்றியும் உங்களுடயதே. நன்றாக படியுங்கள், பபடித்து கொண்டே இருங்கள் நம்பிக்கையுடன்.