செவ்வாய், 2 பிப்ரவரி, 2016

CBSE UGC NET Answer Key December 2015: OFFICIAL KEY RELEASED :நெட் டிசம்பர் 2015 தேர்வுக்கான விடைக் குறிப்புகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது

CBSE UGC NET Answer Key December 2015: OFFICIAL KEY RELEASED

நெட் டிசம்பர் 2015 தேர்வுக்கான விடைக் குறிப்புகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.தங்களின் விண்னப்ப எண் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் கொண்டு அதனை பார்க்கலாம்
CBSE UGC NET Answer Key December 2015: OFFICIAL KEY TODAY RELEASED BY CBSE
நெட் டிசம்பர் 2015 தேர்வுக்கான விடைக் குறிப்புகள் பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது, என சிபிஎஸ்சி அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தேர்வர்களின் OMR SHEET ம் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதால் அதனையும் சர்பார்க்கலாம்
Web ADRESS
http://cbsenet.nic.in/cbsenet/welcome.aspx