வெள்ளி, 26 பிப்ரவரி, 2016

DIET போட்டித்தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் ஆசிரியர் தேர்வுவாரிய இணயதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்திற்கான சீனியர் லெக்சரர். லெக்சரர், ஜுனியர் லெக்சரர் பணிக்கான போட்டித்தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் ஆசிரியர் தேர்வுவாரிய இணயதளத்தில் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.போட்டித்தேர்வுக்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது