திங்கள், 12 அக்டோபர், 2015

குரூப் 2: 1863 நேர்முகத் தேர்வல்லாத பணியிடங்களுக்கு விண்னப்பங்கள் வரவேற்பு

1863 நேர்முகத் தேர்வல்லாத பணியிடங்களுக்கு விண்னப்பங்கள் வரவேற்று தேர்வானையம் இன்று அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது.முழு விவரங்களுக்கு TNPSC இணயதளத்தை பார்க்கவும்