வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை.11.30 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை.11.30 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 336
CONGRESS. -65
OTHERS. -142

TAMILNADU
ADMK. -37
DMK. -00
BJP. - 02 ( Dharmapuri pmk) (kanyakumari )
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00