வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 9.30 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 9.30 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 255
CONGRESS. -72
OTHERS. -132

TAMILNADU
ADMK. -26
DMK. -00
BJP. - 01
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00