வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 8.30 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 8.30 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 53
CONGRESS. - 26
OTHERS. -24

TAMILNADU
ADMK. -00
DMK. -00
BJP. - 00
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00


Sent from my iPad