வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 8.35am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 8.35am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 67
CONGRESS. -36
OTHERS. -42

TAMILNADU
ADMK. -00
DMK. -00
BJP. - 00
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00