வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 8.50 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 8.50 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 130
CONGRESS. -53
OTHERS. -49

TAMILNADU
ADMK. -00
DMK. -00
BJP. - 00
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00
Sent from my iPad