வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 9.00 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 9.00 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 165
CONGRESS. -61
OTHERS. -69

TAMILNADU
ADMK. -09
DMK. -00
BJP. - 00
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00
Sent from my iPad