வெள்ளி, 16 மே, 2014

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 9.15 am

தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை. 9.15 am
இந்தியா
தேர்தல் முடிவுகள் முன்னிலை
BJP. - 215
CONGRESS. -69
OTHERS. -104

TAMILNADU
ADMK. -19
DMK. -00
BJP. - 01
CONGRESS. - 00
OTHERS. -00
Sent from my iPad