சனி, 30 ஆகஸ்ட், 2014

முதுகலை ஆசிரியர் பணிநியமன கலந்தாய்வு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தொடங்குகின்றது...

முதுநிலைப் பட்டதாரிகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றவர்களுக்கும் மேனிலைப்
பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணி வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான கவுன்சலிங் இணைய தளம் மூலம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தொடங்குகின்றது... .