சனி, 30 ஆகஸ்ட், 2014

NEWS UPDATE முதுகலை ஆசிரியர் பணிநியமன கலந்தாய்வு DINDUKAL

NEWS UPDATE முதுகலை ஆசிரியர் பணிநியமன கலந்தாய்வு DINDUKAL
Dindigul District PG Vacancy Status
1. Total no of candidates selected for the posting of PGA 2012-2103 in District = 101 ALL SUBJECTS
2. No of vacancy within the district = 8
ALL ARE FILLED
3. Remaining CANDIDATES=93