வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட், 2014

தேர்வுப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள தேர்வர்கள், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வழங்கிய தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள தங்களது இருப்பிட முகவரியில் உள்ள மாவட்டத்தில்தான் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க வேண்டும். மாவட்டங்களில் உள்ள கலந்தாய்வு மையத்துக்கு கல்விச் சான்றிதழ்கள், தெரிவுக் கடிதம் ஆகியவற்றுடன் தவறாமல் சென்று கலந்துகொள்ள வேண்டும்