வியாழன், 21 ஆகஸ்ட், 2014

FLASH : TRB ANOUNCEMENT கள்ளர் பள்ளிகள் 64 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணியிடம் நிரப்பப்படும்

கள்ளர் பள்ளிகள் 64 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணியிடம் நிரப்பப்படும்.
கள்ளர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லாத பட்சத்தில் பிற வகுப்பினரும் பரிசீலிக்கப்படுவர்