சனி, 30 ஆகஸ்ட், 2014

முதுகலை ஆசிரியர் பணிநியமன கலந்தாய்வு ERODE NEWS UPDATE

முதுகலை ஆசிரியர் பணிநியமன கலந்தாய்வு ERODE NEWS UPDATE
மாவட்டத்தில்
வணிகவியல். 0
ஆங்கிலத்திற்கு 8
வேதியியல் 2
கணிதம் 8
பயோ கெமிஸ்ட்ரி 1
உயிரியல் 1
பொருளியல் 7
வரலாறு 7
geography. 1
விலங்கியல் 1
ஹோம் சயின்ஸ் 0
Physics. 2
Botany. 2
காலிப்பணியிடங்களும் பணியிடமும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

KINDLY SEND INFORMATION OF YOUR DISTRICT

CONTACT 8508472547


Sent from my iPad