ஞாயிறு, 31 ஆகஸ்ட், 2014

SGT COUNSELING :நீங்களும் உதவலாம்....

அன்பான வேண்டுகோள்
தாங்கள் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளும் மாவட்டத்தில் உள்ள காலிப்பணியிட விவரத்தை அனுப்பி உதவிட வேண்டுகின்றோம். அது அடுத்த நாளில் நடக்கும் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளும் பிற மாவட்டத்தினருக்கு உதவக்கூடும்
விவரத்தினை கீழ்கண்ட எண்ணுக்கு கீழ்கண்டவாறு sms மூலம் அனுப்பலாம் அல்லது தொடர்பு கொண்டு கூறலாம்.
District- no of vacants-no of candidates
example sms
velore -vacant 60- candidate 35

candidate என்பது முதல் நாள் மாவட்டத்திற்குள் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்வோர் எண்ணிக்கை(பட்டியல் ஒட்டப்படும்)

அனுப்பவேண்டிய mob no: 8508472547

Emai: thamaraithamil.in@gmail.com